Quyết định 07/2019/QĐ-UBND : Quyết định 07/2019/QĐ-UBND


Còn hiệu lực
07/2019/QĐ-UBND
Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
15-03-2019
01-06-2019
Quyết định
Ủy Ban Nhân Dân
Nguyễn Dương Thái
Chủ tịch

Quyết định về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, báo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Quyết định về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, báo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.