Nghị định 107/2018/NĐ-CP : Nghị định 107/2018/NĐ-CP


Còn hiệu lực
107/2018/NĐ-CP
Nghị định 107/2018/NĐ-CP
15-08-2018
01-10-2018
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo.


Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo.