Nghị định 163/2017/NĐ-CP : Nghị định 163/2017/NĐ-CP


Còn hiệu lực
163/2017/NĐ-CP
Nghị định 163/2017/NĐ-CP
30-12-2017
20-02-2018
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng

Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.


Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.