Hội chợ thương mại thành phố Hải Dương 2019

Doanh nghiệp: Công ty TNHH dịch vụ VT&TM Tiến Nam Trạng thái: Hết khuyến mại

Thời gian áp dụng:

  • Bắt đầu: 08-05-2020
  • Kết thúc: 15-05-2020

Mô tả khuyến mại:

Hội chợ thương mại thành phố Hải Dương 2019.

Thông tin cửa hàng

Công ty TNHH dịch vụ VT&TM Tiến Nam

Công ty TNHH dịch vụ VT&TM Tiến Nam

Xem chi tiết

Liên hệ:

Khách hàng có thể truy cập vào website của cửa hàng hoặc liên hệ với cửa hàng để được hỗ trợ cụ thể.

  • 0927239586
  • tiennam@gmail.com
  • None

Chi tiết sản phẩm khuyến mại

Hội chợ thương mại thành phố Hải Dương 2019.

Phản hồi của khách hàng