Hội chợ mua sắm và Đồ gỗ xuân Hải Dương năm 2019

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cường Huyền Trạng thái: Hết khuyến mại

Thời gian áp dụng:

  • Bắt đầu: 20-01-2019
  • Kết thúc: 28-01-2019

Mô tả khuyến mại:

Hội chợ mua sắm và Đồ gỗ xuân Hải Dương năm 2019 diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2019.

Thông tin cửa hàng

Công ty TNHH Một thành viên Cường Huyền

Công ty TNHH Một thành viên Cường Huyền

Xem chi tiết

Liên hệ:

Khách hàng có thể truy cập vào website của cửa hàng hoặc liên hệ với cửa hàng để được hỗ trợ cụ thể.

  • 03203862888
  • cuonghuyen@gmail.com
  • None

Chi tiết sản phẩm khuyến mại

Hội chợ mua sắm và Đồ gỗ xuân Hải Dương năm 2019 diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2019.

Phản hồi của khách hàng