Chương trình bốc thăm trúng thưởng- Hội nghị khách hàng năm 2018

Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Gốm Mỹ Trạng thái: Hết khuyến mại

Thời gian áp dụng:

  • Bắt đầu: 15-01-2019
  • Kết thúc: 15-01-2019

Mô tả khuyến mại:

Chương trình bốc thăm trúng thưởng- Hội nghị khách hàng năm 2018 của công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2019.

Thông tin cửa hàng

Công ty cổ phần Gốm Mỹ

Công ty cổ phần Gốm Mỹ

Xem chi tiết

Liên hệ:

Khách hàng có thể truy cập vào website của cửa hàng hoặc liên hệ với cửa hàng để được hỗ trợ cụ thể.

  • 0913221742
  • gommy@gmail.com
  • None

Chi tiết sản phẩm khuyến mại

Chương trình bốc thăm trúng thưởng- Hội nghị khách hàng năm 2018 của công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2019.

Phản hồi của khách hàng