Bao Viet Loyalty- Chăm sóc khách hàng kênh Bancasurance

Doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ Trạng thái: Hết khuyến mại

Thời gian áp dụng:

  • Bắt đầu: 25-07-2022
  • Kết thúc: 24-07-2023

Mô tả khuyến mại:

Khách hàng đã tham gia hợp đồng bảo hiểm của Bảo Việt nhân thọ thông qua kênh phân phối HSBC và các hợp đồng này đang còn hiệu lực với tổng phí bảo hiểm thực đóng trong 5 năm từ 50 triệu đồng trở lên.

Khách hàng cá nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm của Bảo Việt nhân thọ thông qua kênh Bancasurance có tổng phí quy năm của tất cả các hợp đồng từ 20 triệu động đến dưới 50 triệu đồng còn hiệu lực và không bao gồm phí đóng thêm.

 

 

Thông tin cửa hàng

Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ

Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ

Xem chi tiết

Liên hệ:

Khách hàng có thể truy cập vào website của cửa hàng hoặc liên hệ với cửa hàng để được hỗ trợ cụ thể.

  • .
  • baovietnhantho@baoviet.com.vn
  • None

Chi tiết sản phẩm khuyến mại

Phản hồi của khách hàng